Säännöt

  1. Jäseneksi kutsuttavalla on oltava suoritettuna yksi kotimaassa ja yksi ulkomailla juostu maraton.
  2. Klubilla on vuosittain neljä huippukokousta, tammikuussa vuosikokous, kesäkuussa tukholman maraton, elokuussa triathlon ja marraskuussa nocando-picnik. Lisäksi klubi kokoontuu vuosittain kolme – viisi kertaa kokoonkutsujan/maran ilmoittamassa paikassa. Näiden kokouksien tarkoitus on laajentaa jäsenten kokemuksia eri liikuntalajeista ja näin alentaa kynnystä tutustua uusiin haasteisiin. Mahdolliset kustannukset peritään osallistujilta.
  3. Klubin jäsenistöä kutsutaan Marastoksi
  4. Kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa valitaan toimikautta varten klubin juoksevia asioita hoitamaan Mara ja Varamara, jotka muodostavat klubin johtoryhmän. Johtoryhmä valitaan kalenterivuosittain uudelleen.
  5. Jäsenet suorittavat klubille vuosikokouksessa vahvistettavan jäsenmaksun. Maksu suoritetaan helmikuun aikana klubin tilille.
  6. Mikäli jäsenten aktiviteetti oman kuntonsa kehittämiseen ilman pätevää syytä jää alle puoleen klubin yhteisistä tilaisuuksista, tulee maraston harkita jäsenen erottamista klubista. Jäsenen erottaminen edellyttää maraston yksimielistä äänestystä. Asianomainen jäsen jäävätään tässä äänestyksessä.
  7. Uuden jäsenen valinta edellyttää vuosikokouksen osallistujien määräenemmistöä (=2/3 osallistujista).
  8. Klubin toiminta pyritään hoitamaan mahdollisimman vähällä byrokratialla ja niin, että sen jäsenille ei aiheudu klubin toimintaan osallistumisesta ylimääräistä paineistusta.
  9. Klubin kokoukset ja osanottajat kirjataan maran valitsemalla tavalla. Johtoryhmän taloudellisesta vastuuvapaudesta päätetään vuosikokouksessa.
  10. Mikäli jäsen haluaa erota klubista, tulee hänen ilmoittaa siitä johtoryhmälle. Johtoryhmä myöntää jäsenelle eron. Kuluvan vuoden maksettua jäsenmaksua ei palauteta jäsenelle.